Bilety i godziny otwarcia

Poniedziałek:
od 7.30 do 15.30
Wtorek:
od 7.30 do 15.30
Środa:
od 7.30 do 15.30
Czwartek:
od 11.00 do 19.00
Piątek:
od 11.00 do 19.00
Sobota:
nieczynne
Niedziela:
od 10.00 do 18.00

 

 

NAZWA BILETU
(jednorazowy wstęp do muzeum)

CENA BILETU
BILET INDYWIDUALNY NORMALNY 8,00
BILET INDYWIDUALNY ULGOWY1 6,00
BILET GRUPOWY2 NORMALNY 6,00
BILET GRUPOWY ULGOWY 4,00
BILET „MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ”3 1,00
BILET - KULTURA DOSTĘPNA4 1,00
BILET SENIORA5  

 W każdą niedzielę wstęp do muzeum na wystawy stałe bezpłatny

OPŁATA ZA USŁUGĘ PRZEWODNICKĄ
(do poniższych kwot należy doliczyć obowiązującą cenę biletu dla każdego uczestnika)

KOSZT USŁUGI
Opłata za usługę przewodnicką w języku polskim 25,00
Opłata za usługę przewodnicką w języku angielskim 35,00

 

 

 ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM DO GODZ. 15.30

FORMY EDUKACYJNE KOSZT USŁUGI
od osoby
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 5,00
WARSZTATY 7,00

 

1 ULGA. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, nauczycielom, emerytom, rencistom,
kombatantom. Dodatkowe informacje na temat ulg i zwolnień z opłat znajdują się tutaj
2 GRUPA może liczyć maksymalnie 40 osób. Grupa to więcej niż 2 osoby. Grupa licząca powyżej 15 osób ma obowiązek zakupienia usługi przewodnickiej
3 MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ – dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia. Więcej o projekcie tutaj
4 KULTURA DOSTĘPNA - cena biletu w wysokości 1 zł przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia i obejmuje wstęp na wystawy stałe. Szczegóły programu tutaj.

5 W ramach porozumienia Świętokrzyska Karta Seniora osoby powyżej 60. roku życia są uprawnione do korzystania z biletu ulgowego na wystawy stałe i czasowe.

Dla Państwa komfortu konieczna jest rezerwacja każdej zorganizowanej grupy. Zasady rezerwacji telefonicznej tutaj

Regulamin zwiedzania

 

Powrót