Biel, Czerwień, Braterstwo

Celem ekspozycji jest przedstawienie historii barw narodowych w kontekście ich przemian na przestrzeni dziejów – od średniowiecza do chwili obecnej. Prześledzenie zmian odcieni barwy czerwonej – karmazyn, cynober, amarant, wykorzystanie bieli i granatu oraz ukazanie ich w różnych sytuacjach historycznych. Podczas przygotowania ekspozycji szczególna uwaga zwrócona zostanie na ukazanie symboli narodowych – w sytuacjach oficjalnych i życiu codziennym. Założeniem wystawy jest przedstawienie ich na tle historii Polski, ze szczególnym akcentem na wykorzystywanie w czasach niewoli i walki o niepodległość. Barwy polskie, ich przemiany, tematyka związana z symbolami narodowymi, czy szerzej walką o niepodległość, były inspiracją dla artystów. Na wystawie pokazane zostaną dzieła sztuki odwołujące się do wymienionych zagadnień. Kluczowe dla całej ekspozycji będzie znalezienie przykładów ukazania barw narodowych jako elementów jednoczących Polaków. Zostaną zaprezentowane różnorodne eksponaty – chorągwie, proporce, obrazy, wyroby rzemiosła artystycznego, mundury, szarfy, rękopisy, książki, plakaty, pocztówki, naklejki okienne.

Do najciekawszych obiektów, które zaprezentowane zostaną na wystawie, zaliczyć należy – kopię Rolki Sztokholmskiej, Chorągiew Konfederacką z czasów Stanisława Leszczyńskiego, Chorągiew Regimentu Piechoty z czasów saskich, Proporzec Szwadronu Kawalerii Narodowej z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, miniatury Orderów Orła Białego oraz Świętego Stanisława, wizerunki królów Polski – XVI-wieczny Stefana Batorego, Władysława Wazy z 1642, Jana Kazimierza z 1650,  Augusta III Sasa z 1730 roku, a także Banderę z okresu powstania styczniowego czy szarfy z pogrzebu Adama Mickiewicza.

Działania towarzyszące: konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Kurator wystawy: Paweł Grzesik
Koordynator wystawy: Małgorzata Osobińska