"Czołem Mości Panowie!" Kultura staropolska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach

A.N., Portret Józefa Jaxa-Bąkowskiego, olej, płótno, wym. 80 x 67 cm, 4 ćw. XVIII w.Ideologię sarmacką cechował spójny zestaw wartości rodzinnych, społecznych i narodowych. Na wystawie Czołem Mości Panowie zaprezentowane zostaną obiekty dokumentujące życie codzienne, tradycje szlacheckie, broń, stroje z epoki, a także portret sarmacki. Nie zabraknie też wyposażenia dworków szlacheckich, zabytkowego szkła oraz mebli. Przedstawiciele tej klasy społecznej charakteryzowali się gościnnością, umiłowaniem przyjęć, często przygotowywanych zgodnie z zasadą „zastaw się a postaw się”. Wyjątkowo bogatą formę przybierał obrządek pogrzebowy tzw. pompa funebris. Jego charakterystycznymi elementami były, zamawiane przez szlachtę, portrety trumienne, których przykłady również zobaczymy na ekspozycji.

Wystawa będzie prezentowana w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, miejscu pełniącym niegdyś funkcję letniej rezydencji dla pisarza i jego bliskich, znajdują się więc na niej odniesienia do twórczości noblisty. Dla Sienkiewicza Trylogia stanowiła przełom w pracy twórczej, a polskim czytelnikom przypominała o wspaniałej przeszłości naszego narodu i dawała wiarę w lepszą przyszłość. Autor Ogniem i mieczem, dzięki dogłębnym studiom epoki, w sposób znakomity  zobrazował ideologię sarmacką, tworząc przy tym wiele kultowych postaci, typowych przedstawicieli stanu szlacheckiego, jak Zagłoba czy Michał Wołodyjowski.    

Wystawie towarzyszyć będą działania edukacyjne przybliżające sarmacką doktrynę ustrojową oraz szlachecki styl życia.

 

Kurator wystawy: Piotr Walczyk
Koordynator wystawy: Łukasz Wojtczak

 

Na zdjęciu: A.N., Portret Józefa Jaxa-Bąkowskiego
MNKi/M/1556