Kapelusze z głów

kapelusze z CzechMuzealna kolekcja osobliwych kapeluszy z ziem Korony Czeskiej powstała w 1909 roku w Pradze. Jej założycielem był Otokar Hrabě, redaktor czasopisma „Kloboučnické listy”. Najstarsze eksponaty zostały po raz pierwszy zaprezentowane na wystawie maszyn i narzędzi kapeluszniczych, zorganizowanej w Pradze w marcu 1914 roku. Była to pierwsza słynna wystawa kapeluszników na ziemiach Korony Czeskiej. Od roku 1930 kolekcja była stale eksponowana w gablotach budynku szkoły rzemiosła w dzielnicy Praga XI. Pod koniec lat 30. XX wieku kolekcja kapeluszy Otokara Hraběte została uznana za największą na świecie. W 1943 roku wydano katalog „Ilustrowany przewodnik (opisowy) po kolekcji osobliwych kapeluszy”, który dokumentował w pełni rozwój i opis tego unikatowego zbioru. Koniec II wojny światowej, proces nacjonalizacji przemysłu kapeluszniczego w 1945 roku, a następnie również poszczególnych drobnych rzemieślników, zakończył złoty wiek kapelusznictwa na ziemiach ówczesnej Czechosłowacji. Kolekcja kapeluszy stała się w latach 50. XX wieku częścią muzeum przedsiębiorstwa kapeluszniczego firmy TONAK, które zostało po raz pierwszy udostępnione zwiedzającym w 1949 roku. Obecnie kolekcja stanowi część zbiorów Muzeum Ziemi Nowojiczyńskiej, która prezentuje swoje eksponaty w pomieszczeniach zamku w Nowym Jiczynie w formie stałej ekspozycji kapeluszy i nakryć głowy o nazwie „Nechte na hlavě” („Proszę nie zdejmować z głowy”).

Wybraną część kolekcji kapeluszy i nakryć głowy Muzeum Nowojiczyńskiego przeznaczono od 2014 r. na wystawę objazdową, prezentującą rozwój nakryć głowy i kapeluszy od połowy XIX wieku do współczesności. Przedstawia ona nie tylko kapelusze proweniencji europejskiej, ale także egzotyczne nakrycia głowy z Azji (Bliskiego Wschodu, Chin, Wietnamu, Mongolii), Ameryki Północnej (USA  i Kanady), Ameryki Łacińskiej (Brazylii, Boliwii, Meksyku) i innych regionów. Część ekspozycji stanowi również historyczny warsztat kapeluszniczy, a zwiedzający mają ponadto możliwość obejrzenia filmów dotyczących wyrobu i wykorzystywania artykułów kapeluszniczych.

Muzeum Ziemi Nowojiczyńskiej z siedzibą w „mieście kapeluszy” Nowym Jiczynie jest w posiadaniu jednego z największych zbiorów kapeluszy i nakryć głowy na świecie, a wystawa prezentuje unikatowe egzemplarze z kolekcji instytucji. Czeskie Muzeum jest partnerską placówką Muzeum Narodowego w Kielcach.

Wystawa zostanie otwarta 20 czerwca 2017 roku w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich i będzie prezentowana do 5 listopada 2017 roku.

Kurator wystawy: zewnętrzny – Radek Polach (Muzeum Novojićinska)
Koordynator wystawy: dr Magdalena Śniegulska-Gomuła