Grafika dziejów. Motywy historyczne w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Kielcach

 Zamek Królewski i cienie Krakusa i Wandywydane przez Marcina JabłońskiegoWystawa nieprezentowanych do tej pory grafik pochodzących z własnych zbiorów Działu Rycin Muzeum Narodowego w Kielcach, nawiązujących w różny sposób do historii Polski. Na wystawie zaprezentowanych zostanie około 40 grafik pochodzących z warsztatów XIX wiecznych, powstałych w różnych środowiskach artystycznych. Zasadniczą część wystawy stanowić będzie cykl litografii Poczet książąt i królów polskich z lwowskiego wydawnictwa Marcina Jabłońskiego (1801-1876) złożony z 16 tablic przedstawiających portrety władców oraz charakterystyczne dla ich panowania sceny historyczne. Druga grupa prezentować będzie około 17 – 20 scen historycznych i rodzajowych wykonanych przez różnych autorów, nawiązujących do historii Polski poprzez ukazanie legendarnych bohaterów jak np. Wanda, czy wielkich wydarzeń, jakim była bitwa pod Wiedniem, wśród nich znajdą się także reprodukcje obrazów znanych malarzy ( m.in. Kazanie Skargi Jana Matejki), które dzięki możliwościom technik graficznych trafiały do wielu grup społecznych, na terenie całego podzielonego przez zabory kraju. Uzupełnienie prezentowanych po raz pierwszy grafik stanowić będą wizerunki królów i hetmanów Polskich.

Wystawa zostanie otwarta 27 kwietnia 2017 roku w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i trwać będzie do 15 października 2017 roku.

Kurator wystawy: Marian Gucwa
Koordynator wystawy: Łukasz Wojtczak