Od sacrum do profanum. Rzeźba i malarstwo w sztuce ludowej