Zapisy

Formularz zgłoszeniowy, Mahomed Hassan

Projekt „Muzeoterapia” jest zaplanowany na drugi kwartał roku. Zapisy na 2019 rozpoczną się w pierwszych miesiącach roku. Zgłoszenia można dokonać przy pomocy formularza.

Uczestnikiem konferencji może być osoba fizyczna lub instytucja, w której działa. Konferencja jest bardzo elastyczna, istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach lub tylko tych wybranych przez uczestnika. 

 

 

 

 

grafika: Mohamed Hassan, CC0