Newsletter

Wypisz się z newsletteraAdministratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Narodowe w Kielcach z siedzibą w Kielcach, Plac Zamkowy 1,25–010 Kielce, REGON: 366209736.

Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Muzeum Narodowe w Kielcach wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Muzeum Narodowego w Kielcach”. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą transferowane do państw trzecich, ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie i bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Muzeum Narodowego w Kielcach”.