Projekty MKDNiS

 

Niepodległa

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Kielcach zrealizowało projekty, których celem było promowanie dziedzctwa kulturowego.


Przeczytaj więcej

 

Sfinanoswano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Kolekcje Muzealne

Zgodnie z misją „Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza” każdego roku Muzeum Narodowe w Kielcach powiększa kolekcję.

 

Przeczytaj więcej

Infrastruktura kultury

W bieżącej edycji programu Infrastruktura Kultury realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach” w kwocie 250 000,00 zł.

 

Przeczytaj więcej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Ochrona Zabytków

W bieżącej edycji programu Ochrona zabytków realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego. ”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 


Przeczytaj więcej