Wydawnictwa

Dziennik Maryi S.

Cena 36 zł + koszty wysyłki
Rok wydania – 2017
Format – 14,5 x 21 cm
Liczba stron – 224
Liczba fotografii – 4

***

Rzetelne, erudycyjne opracowanie rękopisu; wszelkie objaśnienia pozwalają bez trudu zrozumieć tekst pisany prawie 150 lat temu. Także Wprowadzenie, w którym przedstawiona została rola pamiętników, fakty z życia Marii Szetkiewiczówny, napisane zostało językiem naukowym, ale w sposób barwny i ciekawy, zachęcając do dalszej lektury. Piękny język i komunikatywność w przekazie informacji jest zresztą cechą charakteryzującą prace dra hab. Roberta Kotowskiego.

Oprócz walorów poznawczych, informacji o ówczesnej edukacji, świecie artystycznym, kulturalnym i towarzyskim, świecie dziewcząt w drugiej połowie XIX wieku edycja Dziennika Marii Szetkiewiczówny ma dodatkowe walory: zachęca do odwiedzenia muzeum w Oblęgorku, by popatrzeć na zeszyt w twardej marmurkowej okładce, zarejestrowany w muzealnym inwentarzu pod numerem MNKi/S/1472" i pobyć choć trochę w miejscu związanym z naszym noblistą.

Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

 

 ***

Dziennik Marii Szetkiewiczówny to szczególny rodzaj źródła historycznego, który poddany drobiazgowej analizie pozwolił na rekonstrukcję wielu wymiarów prywatnego życia bohaterki, jej poglądów, wyznawanych wartości moralnych, świata wyobrażeń i emocji. Osadzony w realiach środowiska warszawskiej inteligencji doby popowstaniowej jest ważnym dokumentem epoki, świadectwem zachodzących społeczno-politycznych przemian, carskich represji i ideowych przewartościowań, pomimo tego że w narracji Marii – młodej dziewczyny pochodzącej z Litwy i córki zesłańca Kazimierza Szetkiewicza – rozgrywające się wówczas wydarzenia natury politycznej pozostały pozornie tłem dla opowieści o prywatnej sferze jej życia i codziennych doświadczeniach.  

Dziennik Marii Szetkiewiczówny, choć niejednokrotnie wykorzystywany był w badaniach przez historyków i literaturoznawców, w tym biografów Sienkiewicza, nie doczekał się dotychczas całościowego opracowania, stąd recenzowana edycja krytyczna Dziennika, w opracowaniu naukowym dra hab. Roberta Kotowskiego, ze wszech miar wypełnia tę lukę w historiografii i zasługuje na zainteresowanie szerokiego kręgu badaczy.

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK

 

Kolaż zdjęć książki
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Robert Kotowski
Redakcja i korekta: Agnieszka Kowalska-Lasek, Anna Krakowiak
Indeks: Jarosław Dobrołowicz
Tłumaczenie: Bożena Sabat, Justyna Dziadek, Jadwiga Szyposz
Fotografie: Paweł Suchanek
 
 
 
 
 
Dyrektor MNKi Robert Kotowski
 
 
 
 
 
 
 

 

Powrót