Zbiory online

List do Zofii Kozierkiewiczowej

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Rękopis
Datowanie:MNKi/Ż/25
Autor:Stefan Żeromski (1864-1925)
Miejsce powstania lub znalezienia:Zakopane
Technika:rękopis
Material:papier
Wymiary:18,5 x 14 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/120

    Jest to jedyny znany list Stefana Żeromskiego do pani Kozierkiewiczowej. Ważny miejscem w życiu Żeromskiego było Zakopane. Tu często bywał i niejednokrotnie pomagał zakopiańskiej ludności. Z tego także miejsca 30 grudnia1912 roku napisał list do Zofii Kozierkiewiczowej, mieszkanki Kielc. W jej to posiadania znajdowały się młodzieńcze zapiski Żeromskiego - dzienniki, które z zaciekawieniem czytała jej córka – Wanda. W liście pisarz prosi o przekazanie rękopisu w ręce jego krewnych: Marii Albrechtowej i Stanisława Piołun-Noyszewskiego.

 

         Zofia z Sołtykowskich Kozierkiewiczowa, ur. ok. 1871 r. w Kielcach. Córka Juliana Sołtykowskiego i Korduli z Nawrockich. Żona Bolesława Kozierkiewicza – urzędnika Izby Skarbowej w Kielch. Matka Wandy i Jana. Zmarła 03.07.1944 r. w Kielcach. W rękach jej znajdował się pierwszy, najwcześniejszy tomik „Dzienników”.

 

         Maria z Saskich Albrechtowa, ur. 25.03.1857 w Kielcach. Córka Wiktoryna Saskiego (właściciela apteki przy kieleckim Rynku) i Matyldy z Żeromskich Saskiej (młodszej siostry Wincentego Żeromskiego, w której mieszkaniu przy ul. Silnicznej/Solnicy mieszkał Stefan Żeromski po rozpoczęciu nauki w kieleckim gimnazjum ). Maria zmarła w 1933 r.

 

         Stanisław Piołun-Noyszewski (1891-1941), pisarz, publicysta, krytyk literacki i teatralny. Absolwent szkoły handlowej w Kielcach, student Akademii Handlowej w Wiedniu. Autor pierwszej biografii Stefana Żeromskiego – „Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość” (1928). Wnuk Józefaty z Żeromskich Saskiej (starszej siostry Wincentego Żeromskiego).

 

Bibliografia:

 

  1. Żeromski S., Listy 1905 – 1912, opr. Z. J. Adamczyk [w:] Żeromski S., Pisma zebrane, t. 37, pod red. Z. Golińskiego, W-wa 2006.