Zbiory online

List do Bronisława Saskiego

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Rękopis
Datowanie:21.09.1905
Autor:Stefan Żeromski (1864-1925)
Miejsce powstania lub znalezienia:Nałęczów
Technika:rękopis
Material:papier
Wymiary:20,7 x 12, 7 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/143

   Jesienią 1905 roku Stefan Żeromski przebywa w Nałęczowie. W związku z koniecznością wymiany paszportu zagranicznego na krajowy, Żeromski napisał w tej sprawie list do swojego kuzyna Bronisława Saskiego - aptekarza kieleckiego. W liście pisarz prosi, by kuzyn udał się do biura gubernialnego w Kielcach i pomógł mu w załatwieniu formalności związanych z wymianą, a następnie odesłał dokumenty do Nałęczowa. Treść korespondencji napisana czarnym atramentem, na papierze w kratkę. Do listu dołączony został dowód nadania korespondencji do Nałęczowa ze stemplem kieleckim i datą 13.IX.1905 nr 472.

 

    Bronisław Saski (wg metryki Antoni Bronisław Saski), ur. 13.06.1847 w Szczekocinach. Cioteczny brat Stefana Żeromskiego, syn Wiktoryna Saskiego (właściciela apteki w Szczekocinach, a następnie w Kielcach) i Ludwiki z Żeromskich. Mąż Marii z Łagodzińskich. W 1884 r. został właścicielem posesji przy kieleckim Rynku (obecnie Rynek 16). Tu prowadził aptekę. W 1886 r. zakończył przebudowę kamienicy i oficyn. Dom podwyższono o piętro. Elewacja frontowa otrzymała neobarokowy wystrój. Bogatą dekoracją stiukową ozdobiono również wnętrza. Saski podobnie wyposażył aptekę, która funkcjonuje do dziś. Bronisław zmarł w Warszawie 17.01.1914 r. Pochowany został na kieleckim cmentarzu. Żeromski niezbyt ciepło wypowiadał się o swym kuzynie. W „Dziennikach” z 1890 r. napisał: Co właściwie mogę mieć wspólnego z pawianami, ceniącymi tylko tych ludzi, jacy posiadają setki tysięcy rubli i kamienice z wodociągami. Żołądek ten jest moim bratem ciotecznym – zapewne – wtedy jednak nawet, gdy padamy sobie w objęcia i uśmiechamy się do siebie rozkoszą, uczuwamy, sądzę, że obustronnie, tylko dotykanie się brzuchów…

 

 

Bibliografia:

  1. Żeromski S., Listy 1905 – 1912, opr. Z. J. Adamczyk [w:] Żeromski S., Pisma zebrane, t. 37, pod red. Z. Golińskiego, W-wa 2006
  2. Adamczk J.L., Wróbel T., Kielce portrety zabytków, Kielce 2008