Zbiory online

Świadectwo szkolne Stefana Żeromskiego

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:1880
Autor:Kieleckaja Mużskaja Gimnazja
Miejsce powstania lub znalezienia:Kielce
Technika:druk, rękopis
Material:papier
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/84

   Świadectwo drukowane w języku rosyjskim i wypełnione ręcznie także w tym języku. Kiedy Żeromski pobierał edukację w kieleckim gimnazjum, szkoła ta była szkołą rosyjską. Polski nie było wówczas na mapach. Kraj podzielony był pomiędzy ościenne państwa. Kielce i okolice należały do zaboru rosyjskiego, a szkoły znajdujące się na tym obszarze podlegały pod urzędników carskich. Stąd wszystkie szkolne dokumenty były zawsze przygotowywane w języku rosyjskim. Jest to świadectwo promocji pisarza do klasy czwartej. Na cenzurce znajdują się oceny cząstkowe (cztery kwartały nauczania), średnia ocen z poszczególnych przedmiotów: religii, języka rosyjskiego, łaciny, greki, matematyki, geografii, historii, języka niemieckiego, języka polskiego oraz z stosunku do obowiązków szkolnych (uwaga, pracowitość, zachowanie), a także wynik egzaminu końcowego. Świadectwo zawiera także wyliczenie godzin opuszczonych przez Żeromskiego w każdym kwartale. W dolnym lewym rogu widnieje decyzja rady pedagogicznej o promocji do 4 klasy i wyjaśnienie dotyczące wystawionych ocen. W dolnym prawym rogu znajduje się podpis wychowawcy klasy, poniżej podpisy ojca - Wincentego Żeromskiego – będące potwierdzeniem poznania ocen kwartalnych swej latorośli.