Zbiory online

Zagłoba swatem

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Rękopis
Datowanie:1900
Autor:Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
Technika:rękopis
Material:papier, tektura, atrament
Wymiary:28x22,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/S/616

Jednoaktówkę Zagłoba swatem Henryk Sienkiewicz przygotował na swój jubileusz 25-lecia pracy twórczej. Nad tekstem pracował w październiku i listopadzie 1900 r. Komedia miała premierę na scenie Teatru Wielkiego 22 grudnia tegoż roku.

Strony rękopisu zapisane są w całości, ostatnia jest węższa i złożona. W tekście widoczne sa liczne skreślenia. Papier rękopisu zawiera filigran (znak łabędzia i napis "original fiume paper"). 1 kartka została związana z oprawą, wykonaną z twardej, zielonej tektury, częściowo z marmurkowym wzorem. Zawiera ona złocony, tłoczony tytuł dzieła oraz imię i nazwisko autora.