Zbiory online

Sprzedanie Józefa przez braci

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:lata 1601-1625
Autor:Malarz nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Europa
Technika:Olej
Material:Płótno
Wymiary:127x151,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/1804

Obraz wiązany jest z kręgiem Nicolasa Tourniera, bądź z samym mistrzem. Ten francuski malarz tworzył pod silnym wpływem Caravaggia. Nic dziwnego, bowiem w latach 1619-1626 przebywał on i tworzył w Rzymie, gdzie zetknął się zapewne z dziełami jednego z największych mistrzów malarstwa włoskiego. Sprzedanie Józefa przez braci, to scena ilustrująca wydarzenie z Księgi Rodzaju (Rdz. 37, 12-36). Chłopiec namalowany na pierwszym planie, nieco z prawej strony kompozycji  to Józef, wokół niego, po prawej, po lewej i na głębszych planach, przedstawieni zostali jego przyrodni bracia oraz kupcy Izmaelici i Madianici. Postacie wyłaniają się z mroku, twarze tylko częściowo wydobyte zostały światłem, tak by można było dostrzec zadumanie jednych, chciwy błysk w oczach drugich. Uwagę zwracają błyszczące monety i  zachłannie wyciągnięta w ich stronę ręka. Ostry światłocień potęgujący intensywność emocji tak charakterystyczny dla malarstwa Caravaggia, złagodzony jest tu jednak nutą liryzmu w przedstawieniu postaci. Ta ckliwa nieco nastrojowość, subtelny wdzięk postaci wyróżniający XVII-wieczne malarstwo szkoły francuskiej, daje się zauważyć w wielu innych pracach Tourniera. Prezentowana scena zbliżona jest, zarówno w kompozycji, jak i ujęciu postaci, łącznie z podobieństwem osób, do innego dzieła tego malarza, mianowicie do sceny Zaparcia się św. Piotra z Muzeum w Atlancie. (http://www.high.org/Art/Permanent-Collection/CollectionDetails.aspx?deptName=European%20Art&objNum=1986.52%20V&pageNumber=2)

Dzieła Tourniera są niezwykle rzadkie, wiele z nich zaginęło, bądź zostało zniszczonych podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Odpowiedź na pytanie, czy obraz z kieleckiej kolekcji jest płótnem samego mistrza, czy też powstał w kręgu jego uczniów czy naśladowców wymaga jeszcze wnikliwych badań, z całą jednak pewnością jest to dzieło wysokiej klasy.