Zbiory online

Widok Iłży

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1886
Autor:Alfred Schouppé (1812-1899)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Material:płótno
Wymiary:60 x 68 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/193

Pejzaż przedstawiający niewielką miejscowość. W centrum obrazu na łagodnym wzniesieniu ruiny kamiennego zamku biskupiego z okazałą wieżą w partii centralnej. U jego stóp na bliższym planie zabudowania, niskie domy parterowe z dwuspadowymi dachami, wśród nich na prawo od centrum budynek kościoła oraz stojąca przy nim wieża kościelna. Na pierwszym planie pośrodku niewielka drewniana kuźnia, przed którą stoi samotnie kowal oparty o podłużne narzędzie, na lewo od niego kowadło. Na lewo od kuźni, w oddali na niewielkim wzniesieniu kamienna figura świętego na wysokim postumencie otoczonym balustradą. Pomiędzy kuźnią a figurą widoczna droga, która biegnie nieregularnie aż do miasteczka. Ponad miasteczkiem oraz ruinami, duże kłębiaste chmury. Na prawo od zamku w oddali widoczny zalew.

Pejzaż namalowany letnią porą o zmierzchu, ciepłe światło zachodzącego słońca pada z prawej strony oświetlając częściowo ruiny eksponując je oraz cześć miasteczka leżącego u stóp wzgórza.

Kolorystyka obrazu naturalna, barwy lokalne, przewaga brązów, zieleni, szarości, miejscami ocieplonych ciepłym światłem zachodzącego słońca.

Pejzaż przedstawiający ruiny zamku biskupów krakowskich został namalowany w XIX wieku i wpisuje się w pejzaże przedstawiające ważne miejsca historyczne, które w czasie zniewolenia narodu miały przypominać o dawnej świetności kraju oraz narodu.

Alfred Schouppé, polski malarz XIX-wieczny, po studiach w Polsce uzyskał stypendium na wyjazd do Rzymskiej Akademii św. Łukasza. Jeden z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego głównym tematem był pejzaż, był jednym z pierwszych artystów, który zaczął malować pejzaże tatrzańskie, jego krajobrazy cechuje idealizm oraz poetyckość. Częstym motywem w jego twórczości było przedstawianie widoków górskich wieczorną porą, kiedy zachodzą duże kontrasty pomiędzy oświetlonymi a tonącymi w mroku partiami szczytów górskich.