Zbiory online

Noc księżycowa na brzegu morza

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1894-1895
Autor:Ferdynand Ruszczyc
Miejsce powstania lub znalezienia:Europa
Technika:olej
Material:deska
Wymiary:15 x 23 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/200

Pejzaż przedstawiający skalisty brzeg morski, o który rozbijają się fale morskie. Scena ukazana nocą. W centrum, na niemal całej powierzchni obrazu znajdują się potężne bloki skalne, namalowane impastowo, grubymi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla. Skały rozdziela diagonalnie wąska szczelina, w którą wdzierają się spienione bałwany morskie. W tle po lewej stronie spokojniejsza partia morza oraz na dalszym planie namalowany szkicowo brzeg morski.

Obraz namalowany szybkimi pociągnięciami pędzla, bez wdawania się w szczegóły. Bardzo dobrze oddany żywioł wzburzonego morza, naporu oraz miotania się fal o hieratyczne, potężne skały.

Kolorystyka obrazu ciemna, przewaga brązów, granatów, błękitów, ocieplanych w niektórych partiach światłem księżyca.

Temat brzegu morskiego oraz samego morza u Ferdynanda Ruszczyca pojawił się kilkakrotnie. Powyższa praca powstała w czasie jego podróży artystycznych, które odbywał podczas studiów w miesiącach letnich. W latach 1894-97 zwiedził dużą część Europy, m.in. Krym (dwukrotnie), Szwecję, Niemcy, Francję, Belgię, Szwajcarię czy Włochy, wykonując podczas nich liczne szkice malarskie oraz rysunkowe. Natura, praca w plenerze była dla artysty bardzo ważna, zwłaszcza morze było jego ulubionym żywiołem, do którego powracał.

Powyższy obraz może być tym, o którym wspomniał w jednym z listów z czasu podróży na Krym (wakacje 1894 oraz 1895 r.): Po obiedzie zrobiłem z pamięci wczorajszą noc księżycową (…).