Zbiory online

Kwit nr 15497 wydany dla Tomasza Winnickiego przez Rząd Narodowy

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:1863
Autor:Rząd Narodowy
Miejsce powstania lub znalezienia:Królestwo Polskie (kongresowe)
Technika:druk, rękopis
Material:papier
Wymiary:wys. 6,6, szer. 9,5cm
Nr inwentarzowy:MNKi/H/36/1

Pokwitowanie nr 15497 wystawione przez powstańczy Rząd Narodowy dla dzierżawcy dóbr Niegosławice Tomasza Winnickiego, na sumę 1200 złotych polskich. Na odwrocie pieczęć tuszowa, okrągła, w otoku napis : "KOMITET CENTR:NARODOWY", w centrum herb Litwy oraz Polski na dwudzielnej tarczy herbowej pod wspólną koroną.