Zbiory online

Dokument wystawiony przez króla Zygmunta III Wazę określający prawa cechu garncarskiego w Szydłowie

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:1593
Autor:Zygmunt III Waza
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska, Szydłów
Technika:rękopis
Material:pergamin, wosk, sznur
Wymiary:wys. 40,5, szer. 58 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/H/771

Karta pergaminu dużego formatu, strona rękopisu w języku polskim, pod treścią dokumentu po lewej stronie podpis króla, w dolnej części karty cztery otwory z przewleczonym sznurkiem przytwierdzającym woskową pieczęć.