Zbiory online

Pismo Dyrektora Fabryki Pocisków w Suchedniowie kpt. Zagorskiego do inspektora [Juliusza] Szumanna delegowanego do nadzoru fabryki w Białogonie

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:04.01.1830
Autor:Dyrektor Fabryki Pocisków w Suchedniowie
Miejsce powstania lub znalezienia:Królestwo Polskie (kongresowe), Suchedniów
Technika:rękopis
Material:papier czerpany, atrament
Wymiary:wys. 36,5, szer. 20 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/H/1490

Pismo Dyrektora Fabryki Pocisków w Suchedniowie kpt. Zagorskiego do inspektora [Juliusza] Szumanna delegowanego do nadzoru fabryki w Białogonie, zawiadamiające o rozkazie gen. Bontempsa w sprawie produkcji broni.