Zbiory online

Banknot: 25 złotych polskich

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:08.06.1794
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska, Warszawa
Technika:Druk
Material:Papier
Wymiary:17,7 x 9,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/262
Wytwórnia:Drukarnia Jana Abrahama Willinga w Warszawie

U góry seria, u dołu w stylizowanej klamrze numer banknotu. W górnej części po lewej godło Polski (Orzeł), po prawej Litwy (Pogoń) oraz w środku emblemat, którego elementy zapożyczono z francuskiej symboliki rewolucyjnej: fryzyjska czapka, zerwane kajdany absolutyzmu, uzbrojenie sankiulotów.