Zbiory online

Ząb przedtrzonowy słonia Deinotherium giganteum Kaup, 1829

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Historia naturalna
Typ obiektu:Skamieniałość
Datowanie:miocen
Miejsce powstania lub znalezienia:Chmielnik (pow. kielecki), 1878 r.
Material:zębina, ząb przedtrzonowy dolny IV
Wymiary:6x6x6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/P/1975

Opis na metryczce:  "Ząb górny nosorożca kopalnego Rinoceros merckii znaleziony 1878 r. w łomie kamienia pod samym Chmielnikiem, ul. Kielecka." Numer PTK 502.  Ząb w chwili znalezienia został błędnie oznaczony.