Zbiory online

Siekierka z piętką lejkowatą

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Militaria
Datowanie:III-IV okres epoki brązu (1200-800 lat p.n.e.)
Autor:kultura łużycka
Miejsce powstania lub znalezienia:Witów, pow. Kazimierza Wielka
Technika:odlew
Material:brąz
Wymiary:dł. 16,7 cm, maksymalna gr. 3,4 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/4541/2

Siekierka wchodziła w skład skarbu przedmiotów brązowych. Należy do odmiany z piętką typu czeskiego (zwanego też łużyckim). Jest to typ występujący często na terenie Polski, np. w Wielkopolsce, na Śląsku Górnym i Środkowym, w Małopolsce. Poza Polską znany jest w Czechach i na Węgrzech. Okazy takie stanowią ogniwo rozwojowe siekierek z niskimi brzegami występujących od wczenej epoki brązu. Skarby zawierające siekierki tego typu należą do najstarszych zespołów kultury łużyckiej.