Zbiory online

Czarka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:neolit (3700-2500 lat p.n.e.)
Autor:kultura amfor kulistych
Miejsce powstania lub znalezienia:Grzegorzewice, pow. Opatów
Technika:lepienie, wypalanie
Material:glina
Wymiary:wys. 7,5 cm, śr. wylewu 11,7 cm, śr. dna 7,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/93