Zbiory online

Przęślik

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Varia
Datowanie:3900/3800-2900/2800 p.n.e.
Autor:kultura pucharów lejkowatych
Miejsce powstania lub znalezienia:Grzegorzewice, pow. Opatów
Technika:lepienie, wypalanie
Material:glina
Wymiary:śr. 6 cm, gr. 1,1 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/125/7