Zbiory online

Siekierka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Narzędzie
Datowanie:3700-2500 p.n.e.
Autor:kultura amfor kulistych
Miejsce powstania lub znalezienia:Skoki, pow. Kielce
Technika:odbijanie, gładzenie
Material:krzemień
Wymiary:dł. 12 cm, szer. ostrza 5,1 cm, szer. obucha 3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/406