Zbiory online

Pucharek

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:okres późnorzymski (koniec III w.-początek IV w. n
Autor:kultura przeworska
Miejsce powstania lub znalezienia:Kielce
Technika:lepienie, wypalanie
Material:glina
Wymiary:wys. 13 cm, śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna 5,9 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/172

Pucharek należy do odmiany tzw. pucharków fałdzistych. Forma ta wyróżniała się wśród pucharków używanych przez ludność kultury przeworskiej, stanowiąc zapożyczenie z naddunajskiej ceramiki prowincjonalnorzymskiej naśladowanej w ceramice ręcznie lepionej.