Zbiory online

Kafel z kobziarzem

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Kafel
Datowanie:1 poł. XVI w.
Autor:Autor nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Bodzentyn, pow. Kielce
Technika:odcisk w formie
Material:glina
Wymiary:18,3x18,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/2940

Kafel został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1962-1965 na zamku w Bodzentynie. Jest to kafel płytkowy. Na dnie głębokiej czworobocznej misy o profilowanym obramowaniu silnie plastyczna górna część korpusu mężczyzny grającego na kobzie, ujęta en face. Włosy długie, opadające na ramiona, szata dworska. Dno misy groszkowane, kryte zieloną glazurą. Szata brązowa, twarz rozbielona.