Zbiory online

Krzesiwo

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Narzędzie
Datowanie:okres wpływów rzymskich, faza B2-C1 (ok. 80-260 la
Autor:kultura przeworska
Miejsce powstania lub znalezienia:Miejsce nieznane
Technika:kucie
Material:żelazo
Wymiary:dł. 10,7 cm, szer. 0,8-1,7 cm, gr. 0,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/3843/1

Krzesiwo pochodzi ze zbiorów przekazanych do Muzeum przez ks. Stanisława Skurczyńskiego.