Zbiory online

Topór

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Militaria
Datowanie:neolit (3100-2900 lat p.n.e.)
Autor:kultura ceramiki sznurowej
Miejsce powstania lub znalezienia:Złota, pow.Sandomierz
Technika:gładzenie
Material:dioryt
Wymiary:dł. 17,5 cm, maksymalna szer. 5,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/542

Topór został odkryty przez Zdzisława Lenartowicza w 1915 roku w grobie szkieletowym nr VI. Ze względu na kształt i wymiary topór zalicza się do toporów bojowych typu "A" najstarszej fazy rozwoju kultury ceramiki sznurowej.