Zbiory online

Golgota - Nowoczesność

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1958
Autor:Bronisław Wojciech Linke (1906-1962)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:tech. miesz.
Material:dykta
Wymiary:102,3 x 69,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi-W-331