Zbiory online

Zygmuntowska

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1982
Autor:Zbylut Grzywacz (1939-2004)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Material:płótno
Wymiary:80,8 x 80,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi-W-183

Bardzo dobre artystycznie połączenie współczesnej społeczno-politycznej ekspresjonistycznej figuracji z ikonograficznym nawiązaniem do nagrobków królewskich Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta w wawelskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, wzoru wielu późniejszych polskich nagrobków szlacheckich – więźniowie na pryczach, polscy internowani w dopiero co wprowadzonym stanie wojennym leżą w charakterystycznej pozie tzw. sansovinowskiej, często wykorzystywanej w średniowiecznej i renesansowej rzeźbie nagrobnej, a przeważnie w XVI-wiecznej Polsce w bardzo popularnym piętrowym ułożeniu (jednym z modeli był internowany od 13 XII 1981 do 15 X 1982 deputowany do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik).