Zbiory online

Zamek w Ojcowie

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:Ok. 1921
Autor:Konrad Winkler (1882-1962)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Material:tektura
Wymiary:34 x 45 cm
Nr inwentarzowy:MNKi-W-1116

Teoretyk i najwierniejszy wyznawca formizmu, jedyna jego praca w kolekcji bardzo charakterystyczna dla jednego z najważniejszych kierunków w sztuce polskiej, pierwszego nowoczesnego łączącego kubizm, ekspresjonizm czy futuryzm z ludową wielowiekową tradycją w sposób wymiernie rewolucjonizujący narodowe pojmowanie sztuki.