Zbiory online

Ilustracja do "Boskiej Komedii" Dantego, Piekło, Pieśń I

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1938
Autor:Stefan Mrożewski (1894-1975)
Miejsce powstania lub znalezienia:Terracina - Rzym
Technika:Drzeworyt
Material:Papier
Wymiary:53,6x39,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/225

  Drzeworyt z przedstawieniem Dantego rozpoczynającego wędrówkę przez zaświaty jest jedną z 99 ilustracji do Boskiej Komedii, stanowiących najcenniejsza część dorobku Stefana Mrożewskiego, jaka trafiła do zbiorów Działu Rycin Związane z nim obiekty, grafiki, klocki drzeworytnicze i narzędzia tworzą najliczniejsza grupę zabytków pochodzących od jednej osoby. Artysta zasłynął jako twórca wielu ilustracji do dzieł literatury europejskiej. Prace nad poszczególnymi częściami Boskiej Komedii: Piekłem, Czyśćcem i Niebem zajęły mu kilkadziesiąt lat życia Rozpoczął je w 1938 r. podczas podróży do Włoch i kontynuował w Polsce, zakończył w 1969 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Trzy teki z całym cyklem Boskiej Komedii wydał własnym kosztem, w nakładzie 20 egzemplarzy. Do każdej ze 100 pieśni wykonał jeden dużego formatu drzeworyt.

 Bibliografia:

Czarodziej rylca. Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego 1894 -1975, Biblioteka Narodowa, styczeń- marzec 2004, Agata Pietrzak, red. A.Ozimek,M.Kozłowska

Joanna Mielcarska -Kaczmarczyk, Stefan Mrożewski. Warsztat artysty, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2010,.