Zbiory online

Studia i szkice

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:przed 1886 r.
Autor:Rafał Hadziewicz (1803-1886)
Technika:tusz, ołówek, sepia, pióro
Material:Papier
Wymiary:16,5x9,0 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/336

 Kartka pokryta różnymi rysunkami i napisem. Grupa aniołów i put tworzy pewną całość kompozycyjną, w której dominuje grający na lutni. Niezależnie od niej powstał szkice stopy i ręki. Trzecim elementem jest starannie wykaligrafowane nazwisko artysty. Kartka pochodzi z bogatego zespołu rysunków Rafała Hadziewicza, stanowiącego pozostałość jego warsztatu artystycznego związanego z uprawianiem malarstwa religijnego. Wykonane przez niego obrazy olejne zdobią wiele kościołów na terenie Królestwa Polskiego i innych obszarach dawnego Imperium Rosyjskiego. Po przejściu na emeryturę w 1871 r. roku osiadł w Kielcach i kontynuował działalność na tym polu. Rysunki ze zbioru Rafała Hadziewicza zostały wykonane na małych kawałkach papieru, ołówkiem lub piórkiem, przedstawiają szkice scen religijnych lub pojedynczych postaci świętych. Ze względu na swój warsztatowy charakter nie były sygnowane. Reprodukcję podpisu  analogicznego  do omawianego rysunku odnajdujemy  na litografii z portretem artysty wydanej przez  Maksymiliana Fajansa w 1857  r.

 

Bibliografia

Jadwiga Puciata – Pawłowska, Rafał Hadziewicz, 1803 -1886.Życie i twórczość.

Teka Komisji Historii Sztuki, Toruń 1961 , t. II.