Zbiory online

Zamek Oleśnickich w Pińczowie

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1696
Autor:Eryk Jonson Dahlberg (1625-1703)
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:34,7x42,7 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2338

    Jedna z dwóch rycin opartych na rysunkach Eryka Jonsona Dahlberga wykonanych po zajęciu Pińczowa przez Szwedów z 30.03.1657 r. opublikowanych w formie miedziorytów w dziele Samuela Puffendorfa „ De rebus  a Carolo  Gustavo  Sueciae Rege gestis…”, Norimbergae 1696. Poza ogólną panoramą Pińczowa z górującym nad miastem zamkiem, odrębny rysunek poświecił samej budowli i jej otoczeniu. Dahlberg wybrał widok od strony południowej, z miejsca styku miejskiej palisady z murem obwodowym zapatrzonym w baszty. Rycina oddaje ukształtowanie wzgórza i szczegóły rozłożonej na jego szczycie zabudowy. Tworzy ją średniowieczny zamek kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, rozbudowany przez Myszkowskich na początku XVII w. Po jego całkowitej rozbiórce pod koniec wieku XVIII, widok Dahlberga pozostał jedynym przekazem ikonograficznym pozwalającym badaczom na odtworzenie pierwotnego kształtu rezydencji. Udało się potwierdzić m.in. istnienie widocznego na rycinie pomostu wspartego na masywnych filarach, po którym prowadził jedyny dojazd do zamku.

Bibliografia:

Bronisław Heyduk, Dahlberg w Polsce, Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „Potopu 1656 – 1657”,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 1971;

Adam Miłobędzki, Zamek Oleśnickich w Pińczowie” w : Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego, Kielce 20IX 1997, str. 95