Zbiory online

Portret Jerzego Ossolińskiego (1595-1650)

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1648 r.
Autor:Wilhelm Hondius (po1597 -1652), według: Bart łomiej Strobel (1591-po 1650)
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:31,1x 20,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2689

Przeniesiony wiernie na płytę miedziorytniczą wizerunek kanclerza Jerzego Ossolińskiego (1595 -1650) namalowany przez Bartłomieja Strobla, zachowany w zbiorach Muzeum w Wilanowie. Przedstawienie można zaliczyć do ukształtowanego w XVII w. typu portretu sarmackiego. Uwagę zwraca charakterystyczna fryzura z wysoko podgoloną głową i starannie uformowanym czubem włosów, popularna wśród szlachty. W wielu przekazach ikonograficznych z epoki odnajdziemy podobny, narodowy strój złożony z podbitej futrem delii z szerokim kołnierzem, oraz żupana zapinanego na guzy. Precyzyjnie odtworzono szczegóły metalowej zapony służącej do spięcia delii narzuconej na ramiona. W trakcie kopiowania obrazu zostały wprowadzone niewielkie zmiany w towarzyszącej mu inskrypcji, zachowano jednak dwa tytuły książęce Jerzego Ossolińskiego, otrzymane od papieża i od cesarza.

Bibliografia:

Wiesława Ozdoba – Kosierkiewicz, Muzeum Narodowe w Kielcach. Grafika polska, katalog zbiorów, KAW Kraków 1986., kat 7;