Zbiory online

Przyjęcie posłów szwedzkich i mediatorów cudoziemskich przez króla Władysława IV w obozie pod Kwidzyniem 15 września 1635 roku

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1860-1863
Autor:Aleksander Rycerski (182 5-1866) według: Tomasza Dolabelli (ok. 1570-1650) warsztat
Technika:Ołówek,Kredka
Material:Papier
Wymiary:85,3x65,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Gr2827

 

       

             Rysunek stanowi kopię centralnego obrazu ze stropu ramowego w Pierwszym Pokoju Senatorskim Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, i należy do kilku najstarszych przekazów ikonograficznych dotyczących wystroju malarskiego  tej budowli, związanego z warsztatem  Tomasza Dolabelli. W 1860 r. pod kierunkiem malarza Aleksandra Rycerskiego, prowadzono  prace konserwatorskie w trzech pomieszczeniach traktu zachodniego na piętrze . Pierwszy Pokój Senatorski, w programie artystycznym zrealizowanym przez fundatora kieleckiego pałacu biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, poświęcony został rozmowom pokojowym prowadzonym przez Polskę ze Szwecją w pierwszej połowie XVII w. W tych wydarzeniach odgrywał istotną rolę z racji pełnionych urzędów państwowych, co potwierdzają jego wizerunki na trzech z pięciu obrazów. Scena centralna  obrazu ukazuje króla Władysława IV i uczestników rozmów pokojowych zakończonych podpisaniem traktatu rozejmowego w Sztumskiej Woli 12 września 1935 r. Władca stoi w namiocie i przyjmuje komisarzy szwedzkich, towarzyszy mu Jakub Zadzik, kanclerz wielki koronny, oraz jeden  z komisarzy polskich, hetman Stanisław Koniecpolski. Licznie obserwatorzy tego wydarzenia zostali zróżnicowani pod kątem strojów: charakterystycznych długich delii po stronie polskiej, oraz krótkich kaftanów  i kapeluszy noszonych przez cudoziemców.

   Bibliografia:

          Prof. dr Zdzisław Żygulski  JR, Opisanie malowideł plafonowych pod kątem historyczno-ikonograficznym, w : Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Tom 25, Kielce 2010;

         Małgorzata Osełka, Konserwacja stropu ramowego w Pierwszym Pokoju Senatorskim  pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, w : Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Tom 25, Kielce 2010.