Zbiory online

Adoracja Dzieciątka przez Polonię

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Matryca graficzna
Autor:Stefan Mrożewski (1894-1975)
Technika:drzeworyt sztorcowy
Material:drewno
Wymiary:13,8x9,5x2,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/3448

                Zabytek należy do daru 183 klocków drzeworytniczych  Stefana Mrożewskiego przekazanego przez  mieszkającego w Kanadzie syna artysty Profesora Andrzeja Mrożewskiego. Klocki są wykonane w technice drzeworytu sztorcowego.. Przedstawienie odnosi się do sytuacji kraju w czasie drugiej wojny światowej. W scenie głównej młoda kobieta w królewskich szatach z koroną na głowie. „Polonia” stoi na płaszczu z rękoma złożonymi w geście modlitwy, zwrócona w stronę Matki Boskiej. W centrum gwiazda z długimi promieniami światła, wskazuje miejsce narodzenia Chrystusa. Symbolika płaszcza wyraża obecną w dziejach narodu opiekę Matki Boskiej. chroniącej Polskę przed zagrożeniami, ukazanymi w postaci kawalkady jeźdźców. Na ich czele pędzi kościotrup z podniesioną do góry kosą, siedzący na szkielecie zwierzęcia przypominającego osła. Za nim dwaj jeźdźcy na zwierzętach wyciągających z przemęczenia języki: nagi, otyły Mussolini z pękiem rózg liktorskich w ręce, oraz cesarz Hirohito z zakrzywionym mieczem. Z tyłu w pościgu trójka jeźdźców na koniach, z godłami na piersiach: Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów  Zjednoczonych.

Bibliografia

Czarodziej rylca. Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego 1894 -1975, Biblioteka Narodowa, styczeń- marzec 2004, Agata Pietrzak, red. A.Ozimek, M.Kozłowska,

Joanna Mielcarska -Kaczmarczyk, Stefan Mrożewski. Warsztat artysty, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2010,.