Zbiory online

Drzewo genealogiczne Habsburgów

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:ok. 1711-1740
Autor:Gottlieb Heiss I (1684-1740), Franz Julian Wagner (czynny 2 poł. XVII w.)
Technika:Mezzotinta, Kolorowanie
Material:Papier
Wymiary:41,6x29,4 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2307

      Drzewo genealogiczne uwzględnia imiona władców z rodu Habsburgów od Rudolfa II ( 1218 – 1291) do Karola VI (1685 -1740), w tym czterech królów Niemiec i dwunastu cesarzy rzymsko –niemieckich, wypisane na jednakowych wstęgach. Nad jabłonią pokrytą gęstym listowiem i czerwonymi owocami unoszą się putta wyciskające wodę z obłoków. którym  błogosławi Maria wieńcząca całą kompozycję. Przedstawienie nawiązuje wprost do umieszczonego u dołu ryciny motta „ Bóg dał wzrost” , pochodzącego z 1 listu do Koryntian,3,6, w pełnym brzmieniu „ Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost”.  Na pierwszym planie z boku drzewa ukazane zostały dwie postacie alegoryczne: Minerwa z  tarczą i włócznią odłożoną na bok zajmuje się spisywaniem dziejów  na trzymanym w rękach zwoju. Obok niej  Sybilla  ?, przed którą stoi duże naczynie oplecione przez węże.

Bibliografia:   

    Karta katalogu naukowego Działu Rycin, opracowana przez Martę Samek