Zbiory online

Minerwa wprowadzająca Malarstwo do grona Sztuk Wyzwolonych

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:ok. 1592
Autor:Aegidus II Sadeler (1560-1629), według: Johann von Aachen (1552-1616)
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:52,7x40,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2626

Aegidius II Sadeler pochodził  ze znanej niderlandzkiej rodziny rytowników działających na terenie Niemiec, miedzioryt wykonał w trakcie pobytu w Monachium, o czym  świadczy dedykacja dla księcia Maksymiliana I Wittelsbacha.  Na stałe związał się z dworem cesarza Rudolfa II w Pradze, gdzie pozostał do śmierci, sam  pomysł przedstawienia  zaczerpnął  od jednego z najwybitniejszych artystów działających w tym kręgu: cesarskiego malarza Hansa von Aachen. Zachował się jego obraz stanowiący wzór dla ryciny Aegidiusa II Sadelera. Oprócz tego, Morawska Galeria Malarstwa w Brnie posiada wykonany przez niego  rysunkowy szkic całej sceny, różniący się odmiennym potraktowaniem architektonicznego tła.

Bibliografia:  

Stanisław August Ostatni Król Polski Polityk ,mecenas, reformator 1764 -1795,Opracowanie zbiorowe pod red.  dr Angeli Sołtys, Warszawa 2011,