Zbiory online

Jutrzenka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1778-1790
Autor:Raphael Morghen (1757-1833), według Guido Reni (1575-1642)
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:53,8x94,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2660

 

       Rycina  wykonana na podstawie  jednego z najbardziej znanych dzieł  Guida Reniego, fresku „Aurora” wykonanego na sklepieniu Palazzo Rospigliosi - Palllavicini w  Rzymie, w  latach 1613 -1614, na zlecenie kardynała Scipione Borghese. Jej autor Raphael Morgen wykonał wiele innych graficznych reprodukcji dzieł dawnego malarstwa na terenie Rzymu,  przy których pracował pod kierunkiem  Giovaniego Volpato. Fresk Guida Reniego przedstawia mit o Heliosie prowadzącym po niebie słoneczny rydwan, czczonym w starożytnym Rzymie jako Sol Invictus, znanym z wielu przedstawień w sztuce. Identyfikacja Apollina z bóstwami solarnymi występująca u niektórych pisarzy antycznych, jest częstym motywem w  epoce  baroku..  Cała scena rozgrywa się na obłokach  pod którymi widać oddaloną   powierzchnię ziemi, otwiera ją  Aurora - Jutrzenka,  ukazująca się zawsze  na niebie przed rydwanem Apollina.  Towarzyszy jej syn Lucifer ukazany jako amorek z pochodnią. Jest personifikacją  planety Wenus, widocznej na nocnym niebie przed wschodem słońca.. Apollina otacza  korowód  siedmiu Hor bogiń porządku i ładu we wszechświecie, pilnujących bram wiodących  na Olimp, do  ich zajęć  należało  zaprzęganie  koni do rydwanu   Heliosa..

  Bibliografia

1.Motywy mitologiczne w sztukach plastycznych. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Pałacu w Wilanowie. Katalog. Redakcja naukowa Anna  Kwaśnik – Gliwińska, Kielce 206, poz. 77..