Zbiory online

Przemienienie Pańskie

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1739-1780
Autor:Joseph Wagner (1706-1780) według Ludovico Carracci
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:56x32,3cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/11

        Umieszczona pod przedstawieniem inskrypcja łacińska nawiązuje do tematu  „Przemienienia Pańskiego”,  oraz wymienia autorów i okoliczności powstania  pracy. Rycina należy do cyklu wykonanego przez znanego weneckiego rytownika i wydawcę Josepha Wagnera ukazującego najcenniejsze obrazy w kościołach Bolonii, na podstawie kopii  opracowanych  przez  tamtejszego  malarza Gaetano Gandolfi w 1760 r. . Przedstawia scenę „Przemienienia Pańskiego”  namalowaną  przez Lodovico Carracciego w 1595 r. do głównego ołtarza  kościoła św. Piotra Męczennika, obecnie  razem z   dziełami  innych przedstawicieli tej rodziny jest eksponowana w Pinakotece  Bolońskiej. ( olej na płótnie, wym. 437 x 267 cm). Inicjatorem przedsięwzięcia był miejscowy kupiec Antonio Buratti  wspierający  karierę artystyczną  Gaeatano Gandolfiego.