Zbiory online

"Malborg (Marienburg) nad rzeką Nogat (Zachodnie Prusy)

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1873-1883
Autor:Alojzy Misierowicz (Misyrowicz)(1825 -1905) według: Napoleon Orda (1807-1883)
Technika:Litografia
Material:Papier
Wymiary:32,3x44,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/1187
Wytwórnia:Zakład Litograficzno-Artystyczny M.Fajansa, Warszawa

        Grafika pochodzi z bogatej kolekcji litografii wykonanych według rysunków Napoleona Ordy, wydanych na jego koszt w latach 1873 - 1883, w 8 seriach liczących łącznie 260 prac. W większości ukazują zamki i rezydencje położone na kresach wschodnich skąd pochodził sam autor, który dotarł również do interesujących zabytków architektury z innych terenów dawnej Rzeczypospolitej, podzielonej zaborami. Latem 1878 r. odbył podróż do Prus Zachodnich. Widok wyróżnia się szerokim ujęciem zespołu zamkowego i dbałością o szczegóły. Ukazuje zamek od zachodu, z przeciwległego brzegu Nogatu, który przecina most łyżwowy. Na wprost widza wznoszą się monumentalne budowle, nad którymi dominuje wieża Zamku Wysokiego. Obok niego wyeksponowany został Pałac Wielkich Mistrzów związany z Zamkiem Średnim i wysunięty w stronę rzeki.

Bibliografia

Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek z polskich zbiorów muzealnych XVI – XX w.;

Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2003