Zbiory online

Rokowania polsko-szwedzkie w Sztumskiej Wsi we wrześniu 1635 r.

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1860-1863
Autor:Aleksander Rycerski (1825 -1866) według Tomasza Dolabelli (ok. 1570-1650) warsztat
Technika:Ołówek,Kredka
Material:Papier
Wymiary:88,6x70,2cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2828

               Rysunek stanowi jedną z kilku najstarszych kopii obrazów  z warsztatuTomasza Dolabelli znajdujących się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Jego autorstwo przypisuje się malarzowi Aleksandrowi Rycerskiemu  prowadzącemu  w nim prace konserwatorskie w latach 1860 – 1863, podobnie jak w przypadku kopii obrazu centralnego z tego samego stropu ramowego w pierwszym pokoju senatorskim. Scena „Rozmów w Sztumskiej Woli” oprócz rysunku przechowywanego w Dziale Rycin została odtworzona w obrazie znajdującym się w Dziale Malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach. Przestawienie dotyczy pertraktacji prowadzonych z udziałem Jakuba Zadzika pełniącego urząd kanclerza wielkiego koronnego, pomiędzy Polską a Szwecją, w obecności przedstawicieli wielu władców europejskich. m.in. królów Anglii i Francji. Rozmowy w Sztumskiej Wsii na Pomorzu zakończono podpisaniem 12 IX 1635 r traktatu rozejmowego zapewniającego stronom pokój na okres 26 lat.