Zbiory online

Apollo

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:przed 1886
Autor:Rafał Hadziewicz (1803-1886)
Technika:Ołówek
Material:Papier
Wymiary:30,6 x 25,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/380

Stojący w kontrapoście nagi młody mężczyzna z podkreśloną strukturą mięśni, wsparty lewą ręką o pień drzewa na którym zwieszony jest kołczan ze strzałami, prawa zgięta uniesiona nad  głową. Ciężar ciała spoczywa na wyprostowanej prawej nodze.Rysunkowa kopia rzeźby ze zbiorów Galerii Uffizi  we Florencji, nazywanej „Apollo Medici” lub  „Apollino”  będącej  rzymską kopią greckiego dzieła z okresu hellenistycznego,   reprezentującego typ  „Apollo Likajos”.