Zbiory online

Ugolino z synem

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1834
Autor:Rafał Hadziewicz (1803-1886)
Technika:Kredka, Tusz
Material:Papier
Wymiary:59,3 x 38,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/337

Starszy, wychudzony mężczyzna ujęty 3/4 w prawo, do jego boku przytulony półnagi chłopiec. Głowa dziecka z zamkniętymi oczami spoczywa na ramieniu ojca, kierującego wzrok przed siebie. Dolna partia kompozycji nieukończona. Studium do sceny kaźni hrabiego Ugolino skazanego na śmierć głodową wraz z synami, opisanej przez Dantego w 33 pieśni części Piekło „Boskiej Komedii”. Porównaj szkic kompozycyjny całej ilustracji MNKi/GR/ 368.