Zbiory online

Pierwotni (cykl Wojna)

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Rysunek
Datowanie:1939
Autor:Stefan Żechowski ( 1912-1984)
Technika:Ołowek
Material:Papier, Tektura
Wymiary:40,1 x 36 cm
Nr inwentarzowy:MNNKi/GR/3206

Na gładkiej kulistej powierzchni dwóch walczących mężczyzn  o cechach zwierzęcych, jeden leży na plecach z nożem w  zaciśniętej dłoni, drugi pochyla  się nad nim z  kamieniem w  ręce. W tle na ciemnym niebie planeta otoczona jasnym pierścieniem.Kompozycja symboliczna nawiązująca do biblijnego zabicia Abla przez Kaina,  na co wskazuje wcześniejszy tytuł „Bracia” nadany przez samego artystę. Scena walki  odpowiada opisowi bójki zaobserwowanej w młodości i utrwalonej we wspomnieniach   Stefana Żechowskiego „Na jawie”.  Przeniesienie walczących osób na powierzchnię jednej z planet zawieszonych w kosmosie, nadało temu wydarzeniu uniwersalny charakter.

Bibliografia

  1. Rajkowska. Stefan Żechowski (1912-1984), Katalog raisonne / Catalogue Raisonne, Muzeum Narodowe w Kielcach 2014, poz. 521.