Zbiory online

Ilustracja do "Boskiej Komedii " Dantego, Piekło, Pieśń I, stan 1

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:14.09.1938
Autor:Stefan Mrożewski (1894-1975)
Miejsce powstania lub znalezienia: Rzym
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Material:Papier
Wymiary:32x25,2 cm,40,6x28,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/3979

Dante rozpoczynający wędrówkę.Na płaskim występie skalnym stoi poeta w długiej szacie, czepcu i wieńcu laurowym na głowie, przed nim zwierzęta: lew, wilk i pantera, w tle stylizowana grań skalna.Pierwsza odbitka próbna. Stan końcowy z tej samej matrycy, porównaj MNKi/GR/ 225