Zbiory online

Ilustracja do "Boskiej Komedii" Dantego, Piekło, Pieśń II, stan 1

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:23.04.1939
Autor:Stefan Mrożewski (1894-1975)
Miejsce powstania lub znalezienia:Sudół k. Jędrzejowa
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Material:Papier
Wymiary:32x24,9 cm,40,5x28 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/3981

Na pierwszym planie Wergiliusz okryty płaszczem z wieńcem laurowym na głowie, zwrócony w kierunku Beatrycze otoczonej aureolą, wokół nich grupy postaci siedzących na ziemi pokrytej kępkami trawy. W głębi po lewej stoi odwrócony plecami Dante z uniesioną w górę lirą. Pierwsza odbitka próbna. Inny stan z tej samej matrycy, porównaj: MNKi/GR/3982